Frågor och svar

Vilken ränta behöver jag betala?

Betalar du ej din skuld i tid så tillkommer en dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta är riksbankens referensränta plus 8%, om inget annat avtalats.

Jag kan inte betala hela min skuld direkt hur kan ni hjälpa mig?

Kontakta oss omgående så att vi kan diskutera ditt ärende. Om du ej kontaktar oss så riskerar du att ditt ärende lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten. Efter fastställande av kravet riskerar du dessutom att få en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Jag har betalat påminnelsen men ändå fått ett inkassokrav?

Bokfördes inbetalningen hos mottagaren densamma dag inkassokravet skickats (eller efter det datumet) är ni skyldig att betala inkassokostnaden.

Jag trodde att min skuld hade försvunnit, det var flera år sedan jag beställde produkten/tjänsten?

En fordran kan utan begränsning i tiden krävas in så länge fordran ej har blivit preskriberad. Preskriptionstiden mellan näringsidkare och näringsidkare är 10 år.

Hur lång tid har jag på mig att betala inkassokravet?

Enligt god inkassosed så har du 8 dagar på dig att betala.

Vad händer om jag inte betalar inkassokravet?

Betalar du inte inkassokravet inom utsatt tidsfrist så riskerar du att ärendet lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten.

Kan jag låta tredje part föra min talan i mitt/mina ärenden hos er?

I det fall du vill att tredje part skall föra din talan krävs en fullmakt oss tillhanda där det tydligt framgår vad fullmakten omfattar och vem som är befullmäktigad, dennes personnummer samt ditt namn samt ditt personnummer och bolagets organisationsnummer. Fullmakten skall vara signerad av Dig som firmatecknare.